EPOSTTLF.: +47 900 63 732
Follow us:

AC rens / AC service

PRISTILBUD

A/C Service inkluderer olje, gass og sporingvæske tilbyr vi for kr.1800,-inkl mva.

Dekkhallen utfører service av klimaanlegget ved å ta:
- trykkontroll
- vakumkontroll
- ytelsekontroll
- temperaturkontroll
- etterfylle ac gass og kompressorolje

- Kupérens fjerner vond lukt
  og skadelige  bakterier.                                   kr.500,- inkl mva.
  ( Pris for kupéfilter kommer i tillegg )

 

AC-service bør gjennomføres hvert år for å ha full effekt.

Vi tilbyr gratis sjekk av din bil for å finne ut om anlegget gir den effekten bilfabrikanten beskriver.

A/C Service kr.1800 inkl mva.
For denne prisen får du renset den gassen som er på bilen og gjenbrukt denne, etterfylt olje og sporstoff i systemet i tillegg til den gassen som mangler. Pakninger byttes før jobben avsluttes. Sporstoffet er for å kunne finne lekasjer på en lett måte siden.
Jobben tar ca 1 time.

Bilens klimaanlegg øker komforten og sikkerheten. Trivsel i bilen, stabiltemperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne.
Det er enkelt å bruke air conditioning systemet, men også dette trenger service for å fungere effektivt og problemfritt.

Hvordan fungerer klimaanlegget?
AC-systemet er utviklet for å redusere fukt og varme og rense luften i kupéen. AC er et lukket system der kjølemiddel sirkulerer ved hjelp av en kompressor, i prinsipp på samme måte som i et kjøleskap. Kjølemiddelet transporterer varme fra kupéen til en kondensator som sitter i motorrommet foran på bilen. Varmen kjøles ned og det avkjølte mediet ledes tilbake til en fordamper som suger inn varmen fra luften som går inn i kupéen. Det varme kjølemiddelet sirkulerer senere videre. Klimaanlegget produserer altså ikke kulde, men tar vekk varme fra kupéen. Det er enkelt å bruke AC-systemet.
Termostaten stilles inn på ønsket temperatur, og systemet holder deretter automatisk denne temperaturen.

Hvorfor er AC-service nødvendig?
Det lukkede systemet holder seg ikke helt lukket under de værforholdene som råder i Norge. Selv i nye anlegg kan det forsvinne 10-15 prosent av kjølemiddelet hvert år. Er bilen fire år og ingen AC-service er gjennomført er normalt effekten av anlegget halvert.
Lekkasje av kjølemiddel henger sammen med at AC-systemet ikke er i gang året rundt. For at pakningene i systemet ikke skal tørke ut, må AC-systemet brukes minst en gang månedlig. Normalt er ikke dette mulig i Norge, siden vi har vinterklima i flere måneder. Når temperaturen om vinteren ligger under 2-5 plussgrader belastes ikke kompressoren på samme måte som om sommeren. Systemet inneholder gasslignende
middel som lekker sakte ut gjennom sprekker i tørre pakninger. Dessuten kan store temperaturvariasjoner, rystelser, vibrasjoner fra motoren og kollisjonsskader føre til at det trykkutsatte gasslignende kjølemiddelet lekker ut av AC-systemet. Når mengden kjølemiddel reduseres, går kompressoren raskere enn normalt, noe som øker drivstofforbruket.

AC og kuperens
Har du merket rar lukt i bilen og ikke blitt kvitt denne med vanlig vask når du ikke har brukt AC anlegget på en stund? AC anlegget i bilen produserer mye fuktighet, noe som gir gode vekstforhold for bakterier. I luftekanalene i dashbordet vil disse bakteriene spres ut i kupeen i bilen, og skape risiko for allergiske reaksjoner og vond lukt i bilen. Det er ikke mulig og komme til å rengjøre kanalene på vanlig måte.
Vår AC maskin forstøver en rensevæske, og denne trekkes inn i luftekanalen og AC anlegget, hvor den rengjører og dreper bakterier. Dette vil skape en frisk luft, og ta bort vond lukt i bilen.